Skip to main content

Certifisering

Voor uw zekerheid

Wij zijn lid van de ANKO Sectie Haarwerken en ANKO gecertificeerd.

Wanneer je klachten of op/aanmerkingen heeft over het haarwerk of de behandeling in onze salon, verzoeken wij je vriendelijk contact op te nemen met Laura van den Berg. Zij kan je vragen en klachten aannemen en een passende oplossing proberen te vinden.

Wat te doen bij klachten?

Onze salon is aangesloten bij de ANKO SECTIE HAARWERKEN. Deze branche organisatie stelt eisen aan de kwaliteit, vakbekwaamheid, praktijkruimte en service.

Deze worden gecontroleerd en gewaarborgd d.m.v. een erkenningsregeling.

Klachtenregeling

de ANKO Sectie Haarwerken is de branchevereniging van haarwerkers in Nederland.

Haarwerk bedrijven die lid zijn, worden geacht een hoog kwaliteitsniveau na te streven. Dit houdt onder meer in dat deze leden zich vanzelfsprekend houden aan de door het ANKO gehanteerde klachtenregeling.

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Sommige fouten monden uit in klachten. Dit is nu eenmaal een gegeven. Wat voor de klant wel van uitermate groot belang is; hoe met een klacht wordt omgegaan. De ANKO stelt als eis aan de bij haar aangesloten haarwerk bedrijven, dat zij elke klacht in alle redelijkheid zo snel mogelijk zal proberen op te lossen.

Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kan je de klacht voorleggen aan de geschillencommissie van de ANKO.

De geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

Erkenningsregeling

Een erkenningsregeling is een systeem waarbij de erkennende instantie verklaard dat wij als ondernemer en onze dienstverlening aan bepaalde eisen voldoet. Deze regeling wordt vervolgens kenbaar gemaakt met als doel ons naar u als klant en andere belanghebbenden te profileren. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd met zekerheden voor leverancier, zorgverzekeraar, de voorschrijvende partij, maar het allerbelangrijkst natuurlijk: de klant.

Wij als erkende leverancier, worden jaarlijks getoetst, waarbij wordt gekeken of wij nog steeds voldoen aan de criteria die de regeling stelt.

De toetsingen worden verricht door een onafhankelijke instantie. Daarnaast worden de aan onze salon gestelde eisen regelmatig beoordeeld op hun zwaarte en wordt indien noodzakelijk een aanpassing op het eisenpakket doorgevoerd.